ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει...
Read More
Top