ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. ΣΤΟ ΓΝ. ΑΝΤΙΚ. “ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. (ΕΛΚ/ΡΕΣ-ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ.)” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡ. Ε.Σ. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓ. ΕΠΙΤΡ. | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login