ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ 2015-2016 | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση τους έως την Παρασκευή 04/09/2015 στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55 – Κτίριο Ρουσόπουλου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙΝΑΙ:

1η «Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Υπεύθυνοι Κατεύθυνσης: Χ. Καραβίτης, Επίκ. Καθηγητής και Ι. Μάσσας, Επίκ. Καθηγητής τηλ. 2105294073 και 2105294098),

2η «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα  Υποδομής» (Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Επίκ. Καθηγητής, τηλ. 2105294151),

3η «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» (Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Δ. Καλύβας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ. 2105294091),

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2105294044 & 2105294040 ή στο email: pms@aua.gr

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2015 – 2016                ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ