ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ” | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ΝΕΟΙ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της κατεύθυνσης “Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση” που εισήχθησαν στο ΠΜΣ στο Ακαδημαικό Ετος 2016-2017 να προσέλθουν την

Τετάρτη 12/10/2016 στις 14:00

στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Ερευνητικής Μονάδας ΓΠΣ (GIS) του ΓΠΑ στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον υπεύθυνο της κατέυθυνσης κ. Δ. Καλύβα.