ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ΝΕΟΙ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των κατευθύνσεων

“Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα Υποδομής” και

«Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

που εισήχθησαν στο ΠΜΣ στο Ακαδημαικό Ετος 2016-2017 να προσέλθουν την

Τετάρτη 19/10/2016 στις 16:00

στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας του ΓΠΑ  στο 2ο Οροφο του Κτιρίου Ρουσόπουλου για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων.