ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Συνεντεύξεις για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακ. Ετος 2017-2018  θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του ΠΜΣ στο ισόγειο του κτιρίου Ρουσόπουλου (δίπλα από την Γραμματεία του ΠΜΣ) και θα γίνουν ως εξής:

1. Για τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει την κατεύθυνση “Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση” την Πέμπτη 21-09-2017 12:00 με 15:00.

2. Για τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει την κατεύθυνση “Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα Υποδομής” την Πέμπτη  21-09-2017 10:00 με 11:00.

3. Για τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει την κατεύθυνση “Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος” την Παρασκευή 22-09-2017 12:00 με 15:00.

Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει πάνω από μία κατευθύνσεις πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις όλων των κατευθύνσεων που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Γραμματείας του ΠΜΣ 2105294044-2105294040.