ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018 | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 Οι τριμελείς επιτροπές που ορίστηκαν από την ΓΣΕΣ του Τμήματος για την Αξιολόγηση και Επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2017-18 αφού έλαβαν υπόψη τις Αιτήσεις των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, τα κατατεθέντα έγγραφα, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποφάσισαν να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι παρακάτω υποψήφιοι:

Α. Για την Ειδίκευση «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για τα Έργα Υποδομής»

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ

2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ

3

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΙΟΥΣΗ

4

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ

Β. Για την Ειδίκευση «Εδαφικοί, Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΚΩΝΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

2

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΙΑΣ

4

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ

5

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΨΩΜΑ

6

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Γ. Για την Ειδίκευση «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

2

ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΝΕΛΑ

3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

4

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΛΙΔΑ

5

ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΕΤΗ

6

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

7

ΑΘΗΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

8

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ

9

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ

11

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ μέχρι την Παρασκευή 13/10/2017.