Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής


Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  ival@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4071
Fax:
www:
CV:      awardAWARDS

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  jarg@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4077
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  ndercas1@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4030
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων
E-mail:  ckaravitis@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4073
Fax:
www:  Christos Karavitis
cv:  CV C. Karavitis

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  lhyd4kag@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4084
Fax:
www:  George P. Kargas
cv:  G.Kargas CV

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μικρομετεωρολογία και Υδατικές Σχέσεις Φυτών
E-mail:  stalex@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4078
Fax:
www:
cv:  CV (GR)

Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  lhyd4psm@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4082
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  Επιστήμονικός Συνεργάτης
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  cstef@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4078
Fax:
www:
cv:

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπληροφορική
E-mail:  costas@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4084
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  spiri@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  anasgo@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  v.londra@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4069
Fax:
www:  Paraskevi A. Londra
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  soco@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30210 529 4070
Fax:
www:  Konstantinos Soulis
cv:  

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Σ. Αγγελίδης

Π. Καρακατσούλης

Γ. Καραντούνιας

Π. Κερκίδης

Α. Λιακατάς

Α. Πουλοβασίλης

 

Save