Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής


Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: ival@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4071
Fax:
www:
CV:      awardAWARDS

Θέση: Καθηγητής/Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: elma@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4068
Fax:
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: jarg@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4077
Fax:
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: ndercas1@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4030
Fax:
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων
E-mail: ckaravitis@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4073
Fax:
www: Christos Karavitis
cv: CV C. Karavitis

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: lhyd4kag@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4084
Fax:
www: George P. Kargas
cv: G.Kargas CV

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μικρομετεωρολογία και Υδατικές Σχέσεις Φυτών
E-mail: stalex@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4078
Fax:
www:
cv: CV (GR)

Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: lhyd4psm@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4082
Fax:
www:
cv:

Θέση: Επιστήμονικός Συνεργάτης
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: cstef@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4078
Fax:
www:
cv:

Θέση:
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπληροφορική
E-mail: costas@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4084
Fax:
www:
cv:  

Θέση:
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: spiri@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:  

Θέση:
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: anasgo@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:  

Θέση: PhD, Γεωπόνος
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: v.londra@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4069
Fax:
www: Paraskevi A. Londra
cv:

Θέση: PhD, Γεωπόνος
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: soco@aua.gr
Τηλέφωνο: +30210 529 4070
Fax:
www: Konstantinos Soulis
cv:

Save