Ανακoινώσεις (ΠΜΣ) | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική»

ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2018-2019

 Η Επιτροπή που ορίστηκε από την Συνέλευση του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ για την Αξιολόγηση και Επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2018-19 αφού έλαβε υπόψη τις Αιτήσεις των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, τα κατατεθέντα έγγραφα, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποφάσισε να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι παρακάτω υποψήφιοι:

Α. Για την Ειδίκευση «Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ*
ΤΣΟΡΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

 

Β. Για την Ειδίκευση «Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων»

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ*
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ*
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

 

 

 

 

Γ. Για την Ειδίκευση «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΒΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΟΤΖΑ ΖΕΛΙΧΑ*
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ*
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ*

Η Συνέλευση του Τμήματος ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος  προέλευσης του υποψήφιου δύναται να ορίσει ένα η περισσότερα προπτυχιακά μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών θα γίνεται ταυτόχρονα με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού.

*Οι υποψήφιοι που δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας θα δώσουν εξετάσεις σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα