Μεταπτυχιακοί τίτλοι | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» χορηγεί δυο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

 

A) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων
  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση

 

B) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).