Μεταπτυχιακοί τίτλοι | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον και Γεωργική Μηχανική» χορηγεί δυο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών:

 

A) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • 1η Κατεύθυνση: «Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος»,
  • 2η Κατεύθυνση: «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών για  τα Έργα  Υποδομής»
  • 3η Κατεύθυνση: «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»
  • 4η Κατεύθυνση: «Γεωργική Μηχανική»

 

B) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).