Αgricultural Hydraulics | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Αgricultural Hydraulics


Position: Professor
Discipline
E-mail:  ival@aua.gr
Phone: +30210 529 4071
Fax:
www:

cv:

  award

 

Position: Professor
Discipline:
E-mail: elma@aua.gr
Phone: +30210 529 4068
Fax:
www:
cv:

Position: Associate Professor
Discipline:  Soil Physics & Irrigation
E-mail: jarg@aua.gr
Phone: +30210 529 4077
Fax:
www:
cv:

Position: Associate Professor
Discipline:
E-mail: ndercas1@aua.gr
Phone: +30210 529 4030
Fax:
www:
cv: CV N. DERKAS 

Position: Associate Professor
Discipline: Water Resources Management
E-mail: ckaravitis@aua.gr
Phone: +30210 529 4073
Fax:
www: Christos Karavitis
cv:

Position: Associate Professor
Discipline:
E-mail: lhyd4kag@aua.gr
Phone: +30210 529 4084
Fax:
www: George P. Kargas
cv:

Position: Associate Professor
Discipline: Agricultural Micrometeorology & Crop Water Requirements
E-mail: stalex@aua.gr
Phone: +30210 529 4078
Fax:
www:
cv:

Position: Assistant Professor
Discipline::
E-mail: lhyd4psm@aua.gr
Phone: +30210 529 4082
Fax:
www:
cv: onLineCV

Position: Research assistant
Discipline:
E-mail: cstef@aua.gr
Phone: +30210 529 4078
Fax:
www:
cv:

Position:
Discipline: Geoinformatics
E-mail: costas@aua.gr
Phone: +30210 529 4084
Fax:
www:
cv:

Position:
Discipline:
E-mail: spiri@aua.gr
Phone: +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:

Position:
Discipline:
E-mail: anasgo@aua.gr
Phone: +30210 529 4025
Fax:
www:
cv:

Position: PhD, Agricultural Engineer
Discipline:
E-mail: v.londra@aua.gr
Phone: +30210 529 4069
Fax:
www: Paraskevi A. Londra
cv:

Position: PhD, Agricultural Engineer
Discipline:
E-mail: soco@aua.gr
Phone: +30210 529 4070
Fax:
www: Konstantinos Soulis
cv:

Position:
Discipline:
E-mail:
Phone: +30210 529 4062
Fax:
www:
cv: