Γεωλογικών Επιστημών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών

Ο Τομέας Γεωλογικών Επιστημών περιλαμβάνει το Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας το οποίο αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης στον τομέα των Γεωεπιστημών, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους στην έρευνα του γεωλογικού περιβάλλοντος και στη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων.