Έρευνα | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Έρευνα

Τα μέλη του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής πραγματοποιούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα  με έμφαση στις γεωπονικές επιστήμες και το γεωπεριβάλλονκαι εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

 

Η έρευνα προωθείται κυρίως μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ενώ παράλληλα και συντάσσονται ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά με κριτές, και ανακοινώνονται σε συνέδρια και σε ημερίδες.