Γεωργικής Υδραυλικής | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

 

Είναι από τα παλαιότερα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεδομένου ότι ιδρύθηκε μαζί με την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1920). Ασχολείται Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά με την Εφαρμοσμένη Υδραυλική, τη Φυσική Εδάφους, την Υδρολογία, τις Αρδεύσεις και Στραγγίσεις, τα Αρδευτικά και Στραγγιστικά συστήματα, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, την Υπόγεια Υδραυλική, την Εξατμισοδιαπνοή και τις Αρδευτικές ανάγκες των φυτών, την Ποιότητα του νερού, τη Διαχείριση των υδατικών πόρων, την Περιβαλλοντική Υδραυλική, την Άρδευση με επεξεργασμένα απόβλητα κα.

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και έχουν συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Το εργαστήριο Γ. Υδραυλικής έχει 8 μέλη ΔΕΠ και 5 μέλη ΕΔΙΠ.