Μαθήματα του ΠΠΣ

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ
Έναρξη εφαρμογής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 -2016

ΕΔ&ΓΧ: Κατεύθυνση Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

ΥΠ: Κατεύθυνση Υδατικών Πόρων

ΑΚ&ΓΜ: Κατεύθυνση Γεωργικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

(1 από 3): Επιλογή ενός μαθήματος από τα προσφερόμενα τρία μαθήματα για το αντίστοιχο Εξάμηνο)

(3Θ+2Ε): Σύνολο 3 ωρών Θεωρίας και 2 ωρών Εργαστηρίου ανά  Εβδομάδα

Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες, Υ: Υποχρεωτικό μάθημα, Ε: Μάθημα επιλογής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤ/ΝΣΗ

ΔΜ

ΕΞΑΜ.

Υ/Ε

0160

Γενική και Ανόργανη Χημεία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

1

Υ

0281

Γεωργική Μικρομετεωρολογία και Υδατικές Σχέσεις Φυτών

3Θ+1Ε

Κορμός

4

1

Υ

3650

Εισαγωγή στον Απειροστικό Λογισμό και τη Γραμμική Άλγεβρα

Κορμός

5

1

Υ

2950

Ορυκτολογία-Πετρολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

1

Υ

3465

Συστηματική Βοτανική – Λειτουργική Ανατομία Φυτών

3Θ+2Ε

Κορμός

5

1

Υ

0565

Φυσική

3Θ+2Ε

Κορμός

5

1

Υ

0044

Αγγλικά

2

Κορμός

1

Υ

3690

Διανυσματικός Λογισμός

Κορμός

5

2

Υ

1390

Οργανική Χημεία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

2

Υ

3455

Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός

2Θ+3Ε

Κορμός

5

2

Υ

0009

Φυσιολογία των φυτών

3Θ+2Ε

Κορμός

5

2

Υ

0045

Αγγλικά

2

Κορμός

2

Υ

2855

Αγροτική Οικονομία και Πολιτική

Κορμός

5

2

Υ

3695

Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

2

Υ

0013

Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD)

2Θ+3Ε

Κορμός

5

3

Υ

0125

Ζωοτεχνία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

3

Υ

0014

Τεχνική Μηχανική  (Μηχανική-Στατική-Βασικές αρχές  Αντοχής Υλικών)

4Θ+2Ε

Κορμός

6

3

Υ

1245

Τοπογραφία-Τηλεπισκόπηση

3Θ+2Ε

Κορμός

5

3

Υ

0046

Αγγλικά

2

Κορμός

3

Υ

0105

Στατιστική

Κορμός

4

3

Υ

0430

Γεωλογία-Γεωμορφολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

4

Υ

0156

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις)

Κορμός

4

4

Υ

0047

Αγγλικά

2

Κορμός

4

Υ

1280

Γενική Μικροβιολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

4

Υ

3655

Γεωργία

2Θ+2Ε

Κορμός

4

4

Υ

3440

Δενδροκομία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

4

Υ

0157

Εδαφολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

4

Υ

0775

Λαχανοκομία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

4

Υ

2975

Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρικές μηχανές

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

0172

Στοιχεία Μηχ.Ρευστών-Εφαρμοσμένη Υδραυλική

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

1555

Φυσική Εδάφους

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

1855

 Γενική Φυτοπαθολογία

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

0183

Γ. Μηχανολογία   (Ελκυστήρες- Μηχαν. Αγρού)

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

1565

Χημεία Εδάφους

3Θ+2Ε

Κορμός

5

5

Υ

0048

Αγγλικά

2

Κορμός

5

Υ

2035

Γεωργική Μικρομετεωρολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Υ

2075

 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Υ

2435

 Γονιμότητα Εδάφους

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Υ

0049

Αγγλικά

2

ΕΔ&ΓΧ

6

Υ

0178

Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Υ

1345

Προβληματικά εδάφη-Βελτίωση

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Υ

0173

Γεωλογία Τεταρτογενούς

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Ε

(1 από 6)

2990

Διαχείριση Περιβάλλοντος

4 Θ

ΕΔ&ΓΧ

4

6

Ε

0176

Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Ε

2300

Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Ε

0390

Καλλωπιστικά φυτά

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Ε

1500

Σηροτροφία-Μελισσοκομία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

6

Ε

0087

Αρδεύσεις

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

0177

Γονιμότητα Εδάφους- Λιπασματολογία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

0049

Αγγλικά

2

ΔΥΠ

6

Υ

0179

Υδραυλική Ανοικτών & Κλειστών αγωγών

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

2075

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

2035

Γεωργική Μικρομετεωρολογία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

0248

Υδρογεωλογία

2Θ+1Ε

ΔΥΠ

3

6

Υ

0178

Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Υ

0035

Αριθμητική ανάλυση

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Ε

(1 από 7)

2990

Διαχείριση Περιβάλλοντος

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

6

Ε

2550

Αντοχή υλικών

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Ε

3515

Γεωργικός πειραματισμός

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Ε

0390

Καλλωπιστικά φυτά

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Ε

0051

Μετρήσεις-αισθητήρες

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

6

Ε

1500

Σηροτροφία-Μελισσοκομία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

6

Ε

2550

Αντοχή Υλικών

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Υ

0087

Αρδεύσεις

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Υ

0051

Μετρήσεις- αισθητήρες

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

6

Υ

2075

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Υ

0049

Αγγλικά

2

ΑΚ&ΓΜ

6

Υ

0177

Γονιμότητα Εδάφους- Λιπασματολογία

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Υ

2245

Θερμοδυναμική

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Υ

0035

Αριθμητική ανάλυση

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

6

Ε

(1 από 2)

0052

Στοιχεία Μηχανών και Μηχανισμών

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

6

Ε

0057

Εδαφομηχανική – Διαβρώσεις εδαφών

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Υ

2055

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

7

Υ

0089

Εφαρμογές των Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο περιβάλλον

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Υ

0182

Λιπασματολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Υ

0068

Στροβιλομηχανές και Αντλίες

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Υ

2135

Μικροβιολογία εδάφους

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Ε

(1 από 2)

Οικονομικά περιβάλλοντος

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

7

Ε

0057

Εδαφομηχανική -Διαβρώσεις εδαφών

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Υ

2055

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

7

Υ

0081

Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Υ

0068

Στροβιλομηχανές – Αντλίες

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Υ

2665

Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

7

Ε

(1 από 6)

2555

Πειραματική υδραυλική

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Ε

0193

Περιβαλλοντική γεωλογία, Φυσικές καταστροφές

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Ε

2510

Άρδευση κυριοτέρων καλλιεργειών και πρασίνου

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

7

Ε

0115

Γενική Αμπελουργία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

7

Ε

0194

Ηλεκτρονική και Αυτοματισμοί στην γεωργία

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

7

Ε

0053

Συστήματα Αρδεύσεων-Στραγγίσεων

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

7

Υ

0057

Εδαφομηχανική-Διαβρώσεις εδαφών

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

7

Υ

2055

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

7

Υ

0054

Θερμικές-Ψυκτικές Μηχανές

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

7

Υ

0068

Στροβιλομηχανές-Αντλίες

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

7

Υ

2115

Μεταφορά θερμότητας και μάζας

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

7

Υ

0076

Ηλεκτρονική-Μικροεπεξεργαστές

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

7

Ε

(1 από 2)

0059

Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

7

Ε

1820

Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

8

Υ

0198

Υδρολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Υ

0134

Αρδεύσεις και συστήματα άρδευσης

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Υ

3100

Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Υ

0184

Ποιότητα υδάτων-Περιβαλλοντική υδραυλική

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Υ

0067

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Ε

(1 από 4)

2955

Γεωργική Φαρμακολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Ε

3515

Γεωργικός πειραματισμός

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Ε

0186

Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

8

Ε

2420

Απόκριση των καλλιεργειών στο νερό.

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

8

Ε

(1 από 3)

0101

Υποβάθμιση και ερημοποίηση γαιών

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

8

Ε

1335

Χαρτογράφηση και τεχνική σύνταξης εδαφολογικής μελέτης

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

8

Ε

0188

Εγγειοβελτιωτικά Έργα

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Υ

1820

Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

8

Υ

0198

Υδρολογία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Υ

3100

 Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Υ

0184

Ποιότητα υδάτων – Περιβαλλοντική υδραυλική

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Υ

2420

Απόκριση των καλλιεργειών στο νερό

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

8

Ε

(1 από 6)

0196

Ειδικά θέματα αρδεύσεων

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Ε

0067

Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Ε

2955

Γεωργική Φαρμακολογία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Ε

0186

Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

8

Ε

1335

Χαρτογράφηση και τεχνική σύνταξης εδαφολογικής μελέτης

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

8

Ε

0067

Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

8

Υ

1820

Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

8

Υ

0198

Υδρολογία

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

8

Υ

3100

Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

8

Υ

0184

Ποιότητα υδάτων-Περιβαλλοντική υδραυλική

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

8

Υ

0217

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου διεργασιών

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

8

Υ

0174

Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

8

Ε

(1 από 3)

0186

Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

8

Ε

0258

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Αγροτικών Κτιρίων

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

8

Ε

0187

Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Διαχείριση Υδατικών πόρων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Υ

1520

Στραγγίσεις

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Υ

0064

Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Υ

0940

Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Υ

3110

Περιβαλλοντική εδαφολογία και διαχείριση εδαφικών πόρων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Υ

2605

Διαχείριση και Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών έργων

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

9

Ε

(1 από 3)

2255

Αναλύσεις φυτών & εδαφών-αξιολόγηση αποτελεσμάτων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Ε

0115

Γενική αμπελουργία

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Ε

2510

Άρδευση κυριοτέρων καλλιεργειών και πρασίνου

2Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

4

9

Ε

(1 από 3)

0224

Οργάνωση-Διοίκηση Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Ε

0191

Σύγχρονες Τεχνικές και χωρική ανάλυση στην μελέτη των εδαφικών πόρων

3Θ+2Ε

ΕΔ&ΓΧ

5

9

Ε

0117

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Υ

1520

Στραγγίσεις

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Υ

2595

Συστήματα Άρδευσης

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Υ

0064

Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Υ

0940

Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Υ

0116

Γεωργοτεχνικές-Γεωργοοικονομικές μελέτες

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Ε

(1 από 2)

2605

Διαχείριση και Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών έργων

2Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

9

Ε

0216

Γεωργική Μηχανολογία  (Εξοπλισμός Γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Ε

(1 από 3)

0226

Έλεγχος ποιότητας νερού και προστασία περιβάλλοντος

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

5

9

Ε

0106

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

3Θ+2Ε

ΔΥΠ

4

9

Ε

0187

Εγγειοβελτιωτικά Έργα  και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Υ

0064

Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Υ

0940

Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Υ

0106

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

9

Υ

0221

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

2Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

4

9

Ε

(3 από 6)

0108

Υδροπονικές εγκαταστάσεις

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Ε

0216

Γ. Μηχανολογία (Εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Ε

0219

Εφαρμογές του αυτομάτου ελέγχου

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Ε

0218

Τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας

3Θ+2Ε

ΑΚ&ΓΜ

5

9

Ε