Μεταπτυχιακό | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Μεταπτυχιακό

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019 εως και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική».

(ΦΕΚ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ &  ΓΜ της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ με τίτλο “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική & Γεωργική Μηχανική ”

ΦΕΚ ίδρυσης του Μ,Π,Σ