Μεταπτυχιακό | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Μεταπτυχιακό

 

 

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και θα λειτουργήσει για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 έως και 2021-2022, Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον και Γεωργική Μηχανική” και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

(ΦΕΚ) Έγκριση της αναμόρφωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ &  ΓΜ της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ με τίτλο “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον & Γεωργική Μηχανική ” (Αριθμ. 1751)

_______________________________________________________________________________________

Αναλυτική παρουσίαση των Μαθημάτων και των Διδασκόντων της Α’ Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης (09/03/2017)

Αναλυτική παρουσίαση των Μαθημάτων και των Διδασκόντων της Β’ Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης (14/03/2017)

_______________________________________________________________________________________

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ& ΓΜ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ