Προπτυχιακό | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Προπτυχιακό

Νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ.

Έναρξη εφαρμογής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 -2016

______________________________________________________________________________

ΕΔ&ΓΧ: Κατεύθυνση Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

ΥΠ: Κατεύθυνση Υδατικών Πόρων

ΑΚ&ΓΜ: Κατεύθυνση Γεωργικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

(1από 3): Επιλογή ενός μαθήματος από τα προσφερόμενα τρία μαθήματα για το αντίστοιχο Εξάμηνο)

(3Θ+2Ε): Σύνολο 3 ωρών Θεωρίας και 2 ωρών Εργαστηρίου ανά  Εβδομάδα

Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες, Υ: Υποχρεωτικό μάθημα, Ε: Μάθημα επιλογής

______________________________________________________________________________

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΚΑΤ/ΝΣΗ ΔΜ ΕΞΑΜ. Υ/Ε
0160 Γενική και Ανόργανη Χημεία 3Θ+2Ε Κορμός 5 1 Υ
0315 Γεωργική Μετεωρολογία-Εισαγωγή στην Μικρομετεωρολογία 3Θ+1Ε Κορμός 4 1 Υ
3650 Εισαγωγή στον Απειροστικό Λογισμό και τη Γραμμική Άλγεβρα Κορμός 5 1 Υ
2950 Ορυκτολογία-Πετρολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 1 Υ
3465 Συστηματική Βοτανική – Λειτουργική Ανατομία Φυτών 3Θ+2Ε Κορμός 5 1 Υ
0565 Φυσική 3Θ+2Ε Κορμός 5 1 Υ
0044 Αγγλικά 2 Κορμός 1 Υ
3690 Διανυσματικός Λογισμός Κορμός 5 2 Υ
1390 Οργανική Χημεία 3Θ+2Ε Κορμός 5 2 Υ
3455 Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός 2Θ+3Ε Κορμός 5 2 Υ
0009 Φυσιολογία των φυτών 3Θ+2Ε Κορμός 5 2 Υ
0045 Αγγλικά 2 Κορμός 2 Υ
2855 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική Κορμός 5 2 Υ
3695 Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 2 Υ
0013 Εισαγωγή στο Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD) 2Θ+3Ε Κορμός 5 3 Υ
0125 Ζωοτεχνία 3Θ+2Ε Κορμός 5 3 Υ
0014 Τεχνική Μηχανική  (Μηχανική-Στατική-Βασικές αρχές  Αντοχής Υλικών) 4Θ+2Ε Κορμός 6 3 Υ
1245 Τοπογραφία-Τηλεπισκόπηση 3Θ+2Ε Κορμός 5 3 Υ
0046 Αγγλικά 2 Κορμός 3 Υ
0105 Στατιστική Κορμός 4 3 Υ
0430 Γεωλογία-Γεωμορφολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 4 Υ
0156 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις) Κορμός 4 4 Υ
0047 Αγγλικά 2 Κορμός 4 Υ
1280 Γενική Μικροβιολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 4 Υ
3655 Γεωργία 2Θ+2Ε Κορμός 4 4 Υ
3440 Δενδροκομία 3Θ+2Ε Κορμός 5 4 Υ
0157 Εδαφολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 4 Υ
0775 Λαχανοκομία 3Θ+2Ε Κορμός 5 4 Υ
2975 Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρικές μηχανές 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
0172 Στοιχεία Μηχ.Ρευστών-Εφαρμοσμένη Υδραυλική 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
1555 Φυσική Εδάφους 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
1855  Γενική Φυτοπαθολογία 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
0183 Γ. Μηχανολογία   (Ελκυστήρες- Μηχαν. Αγρού) 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
1565 Χημεία Εδάφους 3Θ+2Ε Κορμός 5 5 Υ
0048 Αγγλικά 2 Κορμός 5 Υ
2035 Γεωργική Μικρομετεωρολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Υ
2075  Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Υ
2435  Γονιμότητα Εδάφους 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Υ
0049 Αγγλικά 2 ΕΔ&ΓΧ 6 Υ
0178 Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Υ
1345 Προβληματικά εδάφη-Βελτίωση 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Υ
0173 Γεωλογία Τεταρτογενούς 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Ε (1 από 6)
2990 Διαχείριση Περιβάλλοντος 4 Θ ΕΔ&ΓΧ 4 6 Ε
0176 Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Ε
2300 Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Ε
0390 Καλλωπιστικά φυτά 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Ε
1500 Σηροτροφία-Μελισσοκομία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 6 Ε
0087 Αρδεύσεις 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
0177 Γονιμότητα Εδάφους- Λιπασματολογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
0049 Αγγλικά 2 ΥΠ 6 Υ
0179 Ανοικτοί-Κλειστοί αγωγοί 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
2075 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
2035 Γεωργική Μικρομετεωρολογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
0178 Θερμοδυναμική και Φαινόμενα μεταφοράς 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Υ
0035 Αριθμητική ανάλυση 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Ε (1 από 7)
2990 Διαχείριση Περιβάλλοντος 2Θ+2Ε ΥΠ 4 6 Ε
2550 Αντοχή υλικών 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Ε
3515 Γεωργικός πειραματισμός 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Ε
0390 Καλλωπιστικά φυτά 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Ε
0051 Μετρήσεις-αισθητήρες 2Θ+2Ε ΥΠ 4 6 Ε
1500 Σηροτροφία-Μελισσοκομία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 6 Ε
2550 Αντοχή Υλικών 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Υ
0087 Αρδεύσεις 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Υ
0051 Μετρήσεις- αισθητήρες 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 6 Υ
2075 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Υ
0049 Αγγλικά 2 ΑΚ&ΓΜ 6 Υ
0177 Γονιμότητα Εδάφους- Λιπασματολογία 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Υ
2245 Θερμοδυναμική 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Υ
0035 Αριθμητική ανάλυση 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 6 Ε (1 από 2)
0052 Στοιχεία Μηχανών και Μηχανισμών 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 6 Ε
0057 Εδαφομηχανική -Διαβρώσεις εδαφών 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Υ
2055 Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 7 Υ
0089 Εφαρμογές των Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο περιβάλλον 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Υ
0182 Λιπασματολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Υ
0068 Στροβιλομηχανές και Αντλίες 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Υ
2135 Μικροβιολογία εδάφους 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Ε (1 από 2)
Οικονομικά περιβάλλοντος 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 7 Ε
0057 Εδαφομηχανική -Διαβρώσεις εδαφών 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Υ
2055 Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 2Θ+2Ε ΥΠ 4 7 Υ
2960 Υδρογεωλογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Υ
0192 Περιβαλλοντική φυσική του εδάφους – Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Υ
0068 Στροβιλομηχανές – Αντλίες 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Υ
2665 Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2Θ+2Ε ΥΠ 4 7 Ε (1 από 6)
2555 Πειραματική υδραυλική 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Ε
0193 Περιβαλλοντική γεωλογία, Φυσικές καταστροφές 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Ε
2510 Άρδευση κυριοτέρων καλλιεργειών και πρασίνου 2Θ+2Ε ΥΠ 4 7 Ε
0115 Γενική Αμπελουργία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 7 Ε
0194 Ηλεκτρονική και Αυτοματισμοί στην γεωργία 2Θ+2Ε ΥΠ 4 7 Ε
0053 Αρδευτικά και στραγγιστικά συστήματα 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 7 Υ
0057 Εδαφομηχανική-Διαβρώσεις εδαφών 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 7 Υ
2055 Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 7 Υ
0054 Θερμικές-Ψυκτικές Μηχανές 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 7 Υ
0068 Στροβιλομηχανές-Αντλίες 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 7 Υ
2115 Φαινόμενα μεταφοράς 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 7 Υ
0076 Ηλεκτρονική-Μικροεπεξεργαστές 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 7 Ε (1 από 2)
0059 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 7 Ε
1820 Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 8 Υ
0198 Υδρολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Υ
0134 Αρδεύσεις και συστήματα άρδευσης 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Υ
3100 Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Υ
0184 Ποιότητα υδάτων-Περιβαλλοντική υδραυλική 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Υ
0067 Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Ε (1 από 4)
2955 Γεωργική Φαρμακολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Ε
3515 Γεωργικός πειραματισμός 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Ε
0186 Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 8 Ε
2420 Απόκριση των καλλιεργειών στο νερό. 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 8 Ε (1 από 3)
0101 Υποβάθμιση και ερημοποίηση γαιών 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 8 Ε
1335 Χαρτογράφηση και τεχνική σύνταξης εδαφολογικής μελέτης 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 8 Ε
0188 Εγγειοβελτιωτικά Έργα 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Υ
1820 Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων 2Θ+2Ε ΥΠ 4 8 Υ
0198 Υδρολογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Υ
3100  Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Υ
0184 Ποιότητα υδάτων – Περιβαλλοντική υδραυλική 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Υ
2420 Απόκριση των καλλιεργειών στο νερό 2Θ+2Ε ΥΠ 4 8 Ε (1 από 6)
0196 Ειδικά θέματα αρδεύσεων 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Ε
0067 Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Ε
2955 Γεωργική Φαρμακολογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Ε
0186 Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων 2Θ+2Ε ΥΠ 4 8 Ε
1335 Χαρτογράφηση και τεχνική σύνταξης εδαφολογικής μελέτης 3Θ+2Ε ΥΠ 5 8 Ε
0067 Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 8 Υ
1820 Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών κτιρίων 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 8 Υ
0198 Υδρολογία 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 8 Υ
3100 Γένεση-Ταξινόμηση εδαφών 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 8 Υ
0184 Ποιότητα υδάτων-Περιβαλλοντική υδραυλική 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 8 Υ
0217 Συστήματα αυτομάτου ελέγχου διεργασιών 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 8 Υ
0174 Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 8 Ε (1 από 2)
0186 Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 8 Ε
0187 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Διαχείριση Υδατικών πόρων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Υ
1520 Στραγγίσεις 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Υ
0064 Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Υ
0940 Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Υ
3110 Περιβαλλοντική εδαφολογία και διαχείριση εδαφικών πόρων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Υ
2605 Διαχείριση και Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών έργων 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 9 Ε (1 από 3)
2255 Αναλύσεις φυτών & εδαφών-αξιολόγηση αποτελεσμάτων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Ε
0115 Γενική αμπελουργία 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Ε
2510 Άρδευση κυριοτέρων καλλιεργειών και πρασίνου 2Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 4 9 Ε (1 από 3)
0224 Οργάνωση-Διοίκηση Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Ε
0191 Σύγχρονες Τεχνικές και χωρική ανάλυση στην μελέτη των εδαφικών πόρων 3Θ+2Ε ΕΔ&ΓΧ 5 9 Ε
0117 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Υ
1520 Στραγγίσεις 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Υ
0189 Αρδευτικά συστήματα (σχεδιασμός και λειτουργία) 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Υ
0064 Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Υ
0940 Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Υ
0116 Γεωργοτεχνικές-Γεωργοοικονομικές μελέτες 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Ε (1 από 3)
0119 Υπολογιστική Γεωργική Υδραυλική 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Ε
2605 Διαχείριση και Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών έργων 2Θ+2Ε ΥΠ 4 9 Ε
0216 Γεωργική Μηχανολογία  (Εξοπλισμός Γεωργικών εκμεταλλεύσεων) 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Ε (1 από 3)
0226 Έλεγχος ποιότητας νερού και προστασία περιβάλλοντος 3Θ+2Ε ΥΠ 5 9 Ε
0106 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2Θ+2Ε ΥΠ 4 9 Ε
0187 Εγγειοβελτιωτικά Έργα  και Διαχείριση Υδατικών Πόρων 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Υ
0064 Εγκαταστάσεις συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Υ
0940 Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Υ
0106 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 9 Υ
0221 Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων 2Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 4 9 Ε (3 από 6)
0108 Υδροπονικές εγκαταστάσεις 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Ε
0216 Γ. Μηχανολογία (Εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Ε
0219 Εφαρμογές του αυτομάτου ελέγχου 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Ε
0199 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Αγροτικών Κτιρίων 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Ε
0218 Τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας 3Θ+2Ε ΑΚ&ΓΜ 5 9 Ε