ΨΗΦΙΣΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

“Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων του Τμήματος Α.Φ.Π. και Γ.Μ. στις νέες Περιφέρειες»

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γ.Σ. του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ στη συνεδρία της 17/2/2011, μετά από διεξοδική συζήτηση του θέματος “Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων του Τμήματος Α.Φ.Π. και Γ.Μ. στις νέες Περιφέρειες», εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.

Διαμαρτύρεται έντονα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το οργανόγραμμα νέων Περιφερειών. Βάσει του νέου οργανογράμματος νέων Περιφερειών οι απόφοιτοι του Τμήματός μας αποκλείονται από Διευθύνσεις και Τμήματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον, τους Φυσικούς πόρους, το Χωρικό σχεδιασμό, την Υδροοικονομία, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα.

Διερωτάται λοιπόν κανείς πώς είναι δυνατόν, ενώ η γεωργία είναι ο χρήστης του 80-85% των υδατικών πόρων της χώρας και συγχρόνως σημαντικός ρυπαντής, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες να αποκλείονται από τη διαχείριση των θεμάτων αυτών σε επίπεδο Περιφερειών. Επίσης είναι απορίας άξιον, σε κατάσταση κλιματικής αλλαγής με συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στην Ε.Ε. για αντιστροφή (mitigation) και προσαρμογή (adaptation), να αγνοούνται οι άμεσα σχετικοί επιστήμονες, οι γεωπόνοι σε θέματα Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση του νέου Π.Δ. είναι φανερή η έντονη αναντιστοιχία μεταξύ του Κεντρικού σχεδιασμού στα θέματα του αγροτικού χώρου (ΥΠΑΑΤ) και του περιφερειακού σχεδιασμού (Νέες Περιφέρειες), καθώς η Κεντρική διοίκηση χρειάζεται γεωπόνους για την διαχείριση των νερών, ενώ στην Περιφέρεια αυτό δεν συμβαίνει. Το ελληνικό κράτος πληρώνει για τις σπουδές νέων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο ΓΠΑ και όμως τους αγνοεί πλήρως σε αυτούς τους τομείς στο νέο οργανόγραμμα.

Το Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ καλεί τον Πρύτανη του Γ.Π.Α. να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθούν στο οργανόγραμμα των νέων περιφερειών οι πτυχιούχοι του τμήματος Α.Φ.Π. και Γ.Μ. οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι στα θέματα που περιγράφονται στα αντικείμενα του οργανογράμματος.


Top