Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση τους από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019  έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020  στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55 – Κτίριο Ρουσόπουλου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (προκήρυξη).

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΕΙΝΑΙ:
  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Κ.Οιχαλιώτης, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294098, email: ehaliotis@aua.gr)
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2105294044 & 2105294040 ή στο email: pms@aua.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2020-2021)  ,    ΑΙΤΗΣΗ (2020-2021) PDF ,
 ΑΙΤΗΣΗ (2020-2021) WORD

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Top