Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνεντεύξεις για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική” του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γ. Μηχανικής του ΓΠΑ θα γίνουν

την ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10/2023 11:00 – 13:00.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στο Εργαστήριο “Ορυκτολογίας – Γεωλογίας” του ΓΠΑ στο 2ο Οροφο του κτιρίου Ρουσόπουλου στο ΓΠΑ.

Στην συνέντευξη καλούνται όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και εχουν βαθμό πτυχίου (Βασικού Πτυχίου) μεγαλύτερου ή ίσου απο 6.5.

Παρακαλώ να δηλώσετε την πρόθεση σας αν θα παρευρεθείτε ή οχι στο εμαιλ: pms@aua.gr ή στο 2105294044 4040.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική»

του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος
    (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Γασπαράτος, Καθηγητής τηλ. 2105294095, email: gasparatos@aua.gr)
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής & Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων
    (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 600 Ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών (1800 Ευρώ για τα τρία εξάμηνα του Π.Μ.Σ.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα  (http://www.afp.aua.gr/?page_id=59) στον Υπεύθυνο Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κ. Αχιλλέα Αναστασίου (Tηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail: pms@aua.gr), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, κ. Εμμανουήλ Αθανασάκη (Tηλ. 210 5294122).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2023-2024)  ,    ΑΙΤΗΣΗ (2023-2024) PDF ,
ΑΙΤΗΣΗ (2023-2024) WORD ,  POSTER 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Top