Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗς ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΤΑΙ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτηση τους από την Δευτέρα 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  έως και την Παρασκευή 16 Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55 – Κτίριο Ρουσόπουλου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (προκήρυξη).

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΕΙΝΑΙ:
  • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ. Γασπαράτος, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294095, email: gasparatos@aua.gr)
  • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Ι. Παπανικολάου, Αν.Καθηγητής τηλ. 2105294151, email: i.pap @aua.gr)
  • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση. (Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Δ.Καλύβας, Καθηγητής τηλ. 2105294091, email: kalivas@aua.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2105294044 & 2105294040 ή στο email: pms@aua.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2022-2023)  ,    ΑΙΤΗΣΗ (2022-2023) PDF ,
 ΑΙΤΗΣΗ (2022-2023) WORD

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Top