ΑΔ Γεωργικής Μηχανολογίας


Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μηχανολογικός  Εξοπλισμός και Γεωργικές Εφαρμογές
E-mail:  gpap@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4209
Fax:  210 529 4032
www:  www.renewables.aua.gr
cv:  

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Αυτοματισμοί στην Γεωργία
E-mail:  karvan@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4034
Fax:  210 529 4032
www:  www.aua.gr/~arvanitis/
cv:    Int. Recognitions

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  sfountas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294035
Fax:
www:
cv:    Int. Recognitions

Θέση: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: 
dman@aua.gr
Τηλέφωνο: 
210 529 4036
Fax: 
210 529 4032
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μετασυλλεκτικές και Μετασυγκομιστικές τεχνολογίες
E-mail:  xanthopoulos@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4031
Fax:  210 529 4032
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  lmac4ana@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4040
Fax:
www:
cv:

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: dlouka@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294109
Fax:
www:
cv:

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: dfrag@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294040
Fax:
www:
cv:

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  gpapas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4038
Fax:  210 529 4032
www:
cv:  

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  vag@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4014
Fax:  210 529 4032
www:
cv:  

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  sesiak@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4014
Fax:  210 529 4032
www:
cv:  

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Γρ. Λαμπρινός

Ν. Συγριμής