Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας


Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Γεωργικές Εφαρμογές
E-mail: gpap@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4209
Fax: 210 529 4032
www:  www.renewables.aua.gr
cv:  

Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Αυτοματισμοί στην Γεωργία
E-mail: karvan@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4034
Fax: 210 529 4032
www: www.aua.gr/~arvanitis/
cv:    Int. Recognitions

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:   sfountas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294035
Fax:
www:
cv:       Int. Recognitions

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: dman@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4036
Fax: 210 529 4032
www:
cv:  

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μετασυλλεκτικές και Μετασυγκομιστικές τεχνολογίες
E-mail: xanthopoulos@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4031
Fax: 210 529 4032
www:
cv:

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Fax:
www:
cv:

Θέση: ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: lmac4ana@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4040
Fax:
www:
cv:

Θέση: ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: vag@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4014
Fax: 210 529 4032
www:
cv:  

Θέση: ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 529 4014
Fax: 210 529 4032
www:
cv:  

Θέση: ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: sesiak@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4014
Fax: 210 529 4032
www:
cv: