Εργ. Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας


Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Γένεση και Ταξινόμηση Εδαφών
E-mail: nmoustakas@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294099
Fax: 210 5294092
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Αξιολόγηση Εδαφών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
E-mail:  kalivas@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294091
Fax: 210 5294092
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Γονιμότητα – Βιολογία Εδάφους
E-mail: ehaliotis@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294098
Fax: 210 5294092
www:
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Περιβαλλοντική Εδαφολογία
E-mail:  massas@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294098
Fax: 210 5294092
www:
cv:

Θέση: ΕΔΙΠ ΙΙ
Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Εδάφους
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 5294755
Fax: 210 5294092
www:
cv:

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Εδαφολογία
E-mail: kairis@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294155
Fax: 210 5294092
www:
cv:

 

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
E-mail: dfrag@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294155
Fax: 210 5294092
www:
cv:

 

Θέση: ΠΕ Γεωπόνων
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
E-mail: sgeronti@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294092
Fax:
www:
cv:

 

 

Θέση: ΔΕ Τεχνιτών Εργαστηρίων
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 5294094
Fax:
www:
cv: