ΑΔ Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας


Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Περιβαλλοντική Εδαφολογία
E-mail:  massas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294098
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Εδαφολογία
E-mail:  gasparatos@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294095
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Αξιολόγηση Εδαφών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
E-mail:  kalivas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294091
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Γονιμότητα – Βιολογία Εδάφους
E-mail:  ehaliotis@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294096
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Εδαφών
E-mail:  kairis@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294115
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Γεωπονία
E-mail:  soco@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294070
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ ΙΙ
Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Εδάφους
E-mail:  dioannou@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294755
Fax:  210 5294092
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
E-mail:  sgeronti@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294092
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
E-mail:  dfrag@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294155
Fax:  210 5294092
www:
cv:

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  sdalas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294094
Fax:
www:
cv:  

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ι. Ασημακόπουλος

Ν. Γιάσογλου

Β. Κόλλια

Κ. Κοσμάς

Κ. Χαϊντούτη