Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων

ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

· Σχολή Μεταλλειολόγων –Μεταλλουργών ΕΜΠ

· Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ