Καλώς ήλθατε

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά και την πρόσβαση όλων στην ακαδημαϊκή, ερευνητική, διοικητική και θεσμική λειτουργία του Τμήματός μας.

Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής και στην τριακονταετή λειτουργία του ως διάδοχο της εξειδίκευσης Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής, που τόσα προσέφερε στην ανάπτυξη της πατρίδας μας στον 20στο αιώνα, υποστηρίζει ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με τρεις Κατευθύνσεις και ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τρεις επίσης Κατευθύνσεις.

Το Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ είναι ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό Τμήμα, συνιστά μία σημαντική Επένδυση στη Γνώση και υπηρετεί τη δημόσια παιδεία με όρους ποιότητας, καινοτομίας, αξιοπιστίας και διεπιστημονικότητας. Έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών, στελεχώθηκε με ακαδημαϊκό προσωπικό εγνωσμένου κύρους, ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένοι  σε αυτό περίπου 1.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αυτός  ο δικτυακός τόπος δίνει πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και  διοικητική δομή του Τμήματος, καθώς και για τις ηλεκτρονικές και συμβατικές υπηρεσίες που προσφέρει  στους φοιτητές του. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών e-class και αυτών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τις διεθνείς συνεργασίες, τα γνωστικά αντικείμενα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις επιστημονικές διακρίσεις των Καθηγητών του Τμήματος.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό τόπο του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ και ελπίζουμε ότι οι σελίδες του  θα διευκολύνουν την επικοινωνία σας μαζί μας.