Το Τμήμα – περισσότερα

Γενική Περιγραφή και Στόχοι

Το Τμήμα μας προσφέρει ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που παρέχει πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία από τις πιο σταθερές βιομηχανίες στον κόσμο, την Γεωργία. Πιστεύουμε ότι οι απόφοιτοι μας θα καλύψουν μερικές από τις πιο κρίσιμες θέσεις που απαιτούνται τις επόμενες δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να παράσχουν κατάλληλη χρήση νερού στη γεωργία, ιδίως για άρδευση και αποστράγγιση, κατάλληλη χρήση του εδάφους συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και της προστασίας του, κατάλληλη χρήση των φυσικών πόρων και διαχείριση της επικινδυνότητας φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών κινδύνων, και κατάλληλη χρήση των μηχανολογικών συστημάτων και των υποδομών στη γεωργία.

Οι απόφοιτοι του τμήματος μας εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα γεωργικά συστήματα, στους φυσικούς πόρους και στην μηχανική για να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο. Επιπλέον, στοχεύουν στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμβατότητας των τεχνολογιών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τη Γεωργία Παραγωγής. Το πρόγραμμα σπουδών στους Φυσικούς Πόρους και στην Γεωργική Μηχανική προσφέρει ένα μεγάλο εύρος, με επιλογές εξειδίκευσης στη μηχανική φυσικών πόρων με ιδιαίτερη εστίαση στο νερό και στο έδαφος, καθώς και στα μηχανολογικά συστήματα. Στα Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται επίσης οι Τεχνικές χρήσεις και η Διαχείριση των φυσικών πόρων με τη βοήθεια υπολογιστών, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αειφορίας των φυσικών πόρων, και οι μηχανικές ιδιότητες των βιολογικών υλικών. Επιπλέον, έρευνα και εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού στην Γεωργία, σχεδιασμός γεωργικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές μελέτες και μηχανική/τεχνική διαχείριση, προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και του εδάφους, καθώς και διεξοδική γνώση του συστήματος έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα, αποτελούν  όλα μέρη του οπλοστασίου των αποφοίτων μας.

Η περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία είναι το κλειδί για το μέλλον μας – το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βοηθά στην προετοιμασία των αποφοίτων μας για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Στο ΑΦΠ&ΓΜ, ο απόφοιτός μας μαθαίνει για τις διαδικασίες του οικοσυστήματος (υδρολογικός κύκλος, οι διεργασίες μετασχηματισμού των θρεπτικών συστατικών και τα βιολογικά συστήματα), για το πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία, επηρεάζουν αυτά τα πολύπλοκα συστήματα και πώς να σχεδιάζουν αειφόρες λύσεις. Ο απόφοιτος θα αποκτήσει επίσης το υπόβαθρο της χημείας και της βιολογίας που είναι αναγκαία για να κατανοήσει τις επιρροές των μολυσματικών και των ρυπαντικών ουσιών στο περιβάλλον. Οι βασικές αρχές μηχανικής, καθώς και οι νεότερες τεχνολογικές προσεγγίσεις, όπως τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, ο σχεδιασμός αισθητήρων, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στους υδατικούς πόρους, και η αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων εφαρμόζονται για την επίλυση προκλήσεων που σχετίζονται με όλα τα βιοτικά και αβιοτικά περιβάλλοντα. Χαρτογράφηση εδαφών, Σχεδιασμός χρήσεων γης, Συστήματα και μοντέλα αξιολόγησης εδαφών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Τηλεπισκόπιση στους Φυσικούς Πόρους, αξιολόγηση και ορθολογική χρήση λιπασμάτων, οργανικές λιπάνσεις και βελτιωτικά εδάφους, ποιότητα των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, μικρομετεωρολογία – βιοκλιματολογία, ζωικά περιβάλλοντα και ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν μέρος των εφοδίων των αποφοίτων μας. Όλα αυτά τα καθήκοντα απαιτούν σύγχρονες υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής νερού για τη γεωργία, της στράγγισης, έργων αντιμετώπισης πλημμυρών, ξηρασιών και διάβρωσης, θαλάμων ψύξης και αποθηκών για γεωργικά προϊόντα, θερμοκηπίων, καθώς και κτηνοτροφικών μονάδων, και ιχθυοκαλλιεργειών. Ο εξοπλισμός και τα γεωργικά μηχανήματα για την καλλιέργεια του εδάφους και τη συγκομιδή καλλιεργειών, η γεωργία ακριβείας, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική σε συστήματα γεωργικής παραγωγής, καθώς και η δημιουργία και ο έλεγχος τεχνητών περιβαλλόντων περιέχονται επίσης. Επιπλέον, η εξειδίκευση των μηχανολογικών συστημάτων στο Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ προετοιμάζει τους απόφοιτους για ανταγωνιστικές σταδιοδρομίες που επικεντρώνονται στα συστήματα, τις διεργασίες και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ή τη χρήση ενέργειας, τροφής και νερού. Συνολικά,  η εκπαίδευση στο τμήμα των Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής προετοιμάζει τους απόφοιτους για συναρπαστικές σταδιοδρομίες στην εθνική και τοπική διοίκηση, σε επιχειρήσεις συμβούλων, στην βιομηχανία και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών.