Εργ. Γεωργικών Κατασκευών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Εργ. Γεωργικών Κατασκευών


Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Στέγαση Ζώων
E-mail: ppap@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4024
Fax: 210 529 4023
www:
cv: ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ (13)

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: amistr@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4022
Fax: 210 529 4023
www:
cv:  

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: tsigoida@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4021
Fax: 210 529 4023
www:
cv:  

 

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: fyl@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4047
Fax: 210 529 4015
www:
cv:  

Θέση: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: lkal@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 529 4033
Fax: 210 529 4023
www:
cv: