ΑΔ Γεωργικών Κατασκευών


Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Θερμοκηπιακές και Υδροπονικές Εγκαταστάσεις
E-mail:  t.bartzanas@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4045
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Στέγαση Ζώων
E-mail:  ppap@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4024
Fax:  210 529 4023
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  amistr@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4022
Fax:  210 529 4023
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  tsigoida@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4021
Fax:  210 529 4023
www:
cv:  

 

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  fyl@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4047
Fax:  210 529 4015
www:
cv:  

Θέση:  ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  lkal@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 529 4033
Fax:  210 529 4023
www:
cv:

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Σ. Βάλμης

Δ. Γεωργακάκης

Σ. Κυρίτσης

Γ. Μαυρογιαννόπουλος