ΑΔ Μαθηματικών


Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά
(Γεωμετρία, Τοπολογία χαμηλών διαστάσεων)
E-mail:  bakis@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294123
Fax:  210 5294141
www:
cv:  

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  papadoperakis@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294130
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο:  Στατιστική – Βιοστατιστική
E-mail:  sotirakoglou@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294137
Fax:
www:
cv:

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  get@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294116
Fax:
www:
cv:

Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
E-mail:  leonidas.mindrinos@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294117
Fax:
www: https://leonidasmindrinos.github.io/
cv:

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  katpan@aua.gr
Τηλέφωνο:  210 5294136
Fax:
www:
cv: