Εργ. Μαθηματικών | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Μαθηματικών


Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (Γεωμετρία, Τοπολογία χαμηλών διαστάσεων)
E-mail: bakis@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294123
Fax: 210 5294141
www:
cv:

Θέση: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  stp@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294135
Fax: 210 5294141
www:  http://www.aua.gr/~sakkalis/
cv:

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: papadoperakis@aua.gr
Τηλέφωνο: 210 5294130
Fax:
www:
cv: