Εργ. Ορυκτολογίας και Γεωλογίας | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Εργ. Ορυκτολογίας και Γεωλογίας

Θέση: Καθηγητής Picture
Γνωστικό αντικείμενο: Υδρογεωλογία
E-mail: stamatis@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 210 529 4158
Fax: +30 210 529 4161
www:
cv:  

Θέση: Καθηγητής Picture
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωλογία και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων
E-mail: bagm@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 210 529 4157
Fax:  +30 210 529 4161
www:
cv (Short):  

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής Picture
Γνωστικό αντικείμενο:  Γενική και Περιβαλλοντική Γεωλογία
E-mail:  i.pap@aua.gri.papanikolaou@ucl.ac.uk
Τηλέφωνο: +30 210 529 4156
Fax: +30 210 529 4161
www:
cv:  

Θέση: Λέκτορας Picture
Γνωστικό αντικείμενο:  Ορυκτολογία – Πετρολογία
E-mail:  ibaziotis@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 210 529 4156
Fax: +30 210 529 4161
www:
cv:  

Θέση:  Ε.ΔΙ.Π. Picture
Γνωστικό αντικείμενο:  Διδάκτωρ Τηλεπισκόπησης & GIS
E-mail:  mpsomiadis@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 210 529 4165
Fax:
www:  http://mpsomiadis.wordpress.com/
cv:  

Θέση:  Διοικητικός Υπάλληλος (ΙΔΑΧ)
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail: irini@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 210 529 4165
Fax:
www:
cv: