ΑΔ Ορυκτολογίας και Γεωλογίας

Θέση:  Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Τεκτονική Γεωλογία, Γεωπεριβάλλον και Φυσικές Καταστροφές
E-mail:  i.pap@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30 210 529 4157
Fax:  +30 210 529 4161
www:
cv:  

Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:  Ορυκτολογία – Πετρολογία
E-mail:  ibaziotis@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30 210 529 4155
Fax:  +30 210 529 4161
www:
cv:  

Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Διδάκτωρ Τηλεπισκόπησης & GIS
E-mail:  mpsomiadis@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30 210 529 4156
Fax:
www:
cv:  

Θέση:  ΕΤΕΠ
Γνωστικό αντικείμενο:
E-mail:  irini@aua.gr
Τηλέφωνο:  +30 210 529 4165
Fax:
www:
cv:

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ε. Γκάρτσος

Ε. Δάβη

Γ. Μιγκίρος

Α. Παυλόπουλος

Γ. Σταμάτης