Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος

 

 

  • Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα

 

 

Πληροφορίες: 

Εμμανουήλ Αθανασάκης
ΤΗΛ: 210-5294122

Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος
ΤΗΛ: 210-5294124

e-mail: grammateiaafp-gm@aua.gr


Αρχεία προς διανομή