Ανακοινώσεις | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Γενικές ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (06-06-2017)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

Λίστα εταιρειών για την Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών (03-05-2017)

Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών ακαδ. έτους 2016-2017 (03-05-2017)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

AKAΔHMIA AΘHNΩN: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών (17/22017)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 939/09-02-2017

 ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας μελών ΔΕΠ (12-01-2017 , MS-WORD)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

 Ημερομηνίες Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αμοιβής Πρακτικής Εξάσκησης

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

 Μεταγραφές φοιτητών – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ( 12-10-2016)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

Κατάργηση καταβολής αντιτίμου για την χορήγηση πιστοποιητικών


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
 (20-09-2016)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  (14- 06 – 2016)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Φ.Π.&Γ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Μ.Φ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ" στις: 07-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΦ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ στις: 17-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στις: 04-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΕΤΟΣ 2016-2017 στις: 04-07-2016

Δείτε όλες τις γενικές ανακοινώσεις…

Ανακοινώσεις επιμέρους τομέων