Ανακοινώσεις | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Ανακοινώσεις

 31/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΠΑ

 

26/07/2018 Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19A) Placements_2018-19_Anakoinosi    B) Studies_2018-19_Anakoinosi_earino

20/06/2018  Υποτροφίες ΙΚΥ για προπτυχιακούς φοιτητές

22/05/2018   ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 5 θέσεις πρακτικής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) έχουν εξάμηνη διάρκεια

06/12/2017      Αιτήσεις για το Πρόγραμμα IAESTE 2017-2018

10/11/2017        «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΩΝ» Εκλογών Ε.ΔΙ.Π.στα συλλογικά όργανα της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

06/10/2017  Κατανομή Φοιτητών στις Κατευθύνσεις του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

15/09/2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-2018 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ

 

Τα εν λόγω έντυπα αφορούν στη διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων 2017-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Συνοψίζοντας παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία :

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ή διαβατηρίου προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά με αύξοντα αριθμό (1) και (2)  θα πρέπει να είναι επικυρωμένα με το γνήσιο της υπογραφής και να αποσταλούν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

 

post_list preset=”gram2″]

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας μελών ΔΕΠ (12-01-2017 , MS-WORD)


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

 Ημερομηνίες Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αμοιβής Πρακτικής Εξάσκησης

 


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

 Μεταγραφές φοιτητών – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ( 12-10-2016)


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

Κατάργηση καταβολής αντιτίμου για την χορήγηση πιστοποιητικών


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
 (20-09-2016)


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  (14- 06 – 2016)


Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Ανακοίνωση για Ορκομωσία στις: 31-05-2016

Δείτε όλες τις γενικές ανακοινώσεις…

Ανακοινώσεις επιμέρους τομέων