Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Υδατικών Πόρων


Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου για την Πρακτική Άσκηση


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Εδαφολογίας & Γ. Χημείας


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Αγρ. Κατασκευών & Γ. Μηχανολογίας


Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος

Αίτηση        Υπεύθυνη δήλωση


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος

Αίτηση       Υπεύθυνη δήλωση


Οριστικά αποτελέσματα ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας


ΙΚΥ – Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών «εις μνήμην Μ. Ζαούση»
Προκήρυξη

ΙΚΥ – Ανακοίνωση προκήρυξης κληροδοτήματος «Λ. Νικολαΐδης»
Προκήρυξη

ΙΚΥ – Ανακοίνωση προκήρυξης κληροδοτήματος «Ν.Δ. Χρυσοβέργη»
Προκήρυξη


Προσωρινά αποτελέσματα ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας


ΙΚΥ – Ανακοίνωση προκήρυξης κληροδοτήματος «Κλ. Τσουρίδη» 2022 – 2023
Προκήρυξη
Αίτηση υποψηφιότητας


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους επιστήμονες – ΕΛΚΕ
Αίτηση υποψηφιότητας


Πρακτική άσκηση φοιτητών 2023 – 2024


Αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από προπτυχιακούς φοιτητές
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  εξάμηνο  2023-24


Παροχή δωρεάν σίτισης σε άπορους πρωτοετείς φοιτητές


Υποτροφίες από την Εστία Ναυτικών


Πρακτική άσκηση φοιτητών 2023 – 2024


Ανακοίνωση – Ενημέρωση Ταυτοποίησης Πρωτοετών φοιτητών 2023 – 24

Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Γ. Μηχανολογίας


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Γ. Κατασκευών


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Γ. Υδραυλικής (Ορθή επανάληψη)


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Μαθηματικών (Ορθή επανάληψη)


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Εδαφολογίας & Γ. Χημείας (Ορθή επανάληψη)


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Εργ. Ορυκτολογίας – Γεωλογίας (Ορθή επανάληψη)


Παράταση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου – Ενεργοί φοιτητές


Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας

ΦΕΚ μεταφοράς θέσεων φοίτησης


ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 – 2024


Ανακοίνωση – Κατάθεση εγγράφου Εργάνη


Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ε.ΔΙ.Π. του Γ.Π.Α.
Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία»
Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλον και εξοπλισμοί γεωργικών κατασκευών»


Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών φοιτητών 2023 – 2024


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών
στη Συνέλευση του Τμήματος
(Ορθή επανάληψη)

Πρακτικό ανακήρυξης υποψήφιων εκπροσώπων των φοιτητών
Πρακτικό ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση
Αίτηση υποψηφιότητας φοιτητών


Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου – Εκλογές Ε.ΔΙ.Π.


Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου – Εκλογές Ε.Τ.Ε.Π.


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος


Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντών Τομέων
Τομέας ΑΓΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & Γ. ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος
(Επαναπροκήρυξη)
Αίτηση        Υπεύθυνη δήλωση


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π
στη Συνέλευση του Τομέα Υδατικών Πόρων


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π
στη Συνέλευση του Τομέα Εδαφολογίας & Γ. Χημείας


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π
στη Συνέλευση του Τομέα Αγρ. Κατασκευών & Γ. Μηχανολογίας


ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – Ιούνιος 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π.
Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π. “Εγγειοβελτιωτικά Έργα”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π.
Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π. “Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία & Γεωλογία”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π.
Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π. “Γεωργική Υδραυλική”


Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων – ΕΑΡΙΝΟ  εξάμηνο  2022-23


Προκήρυξη εκλογής Δ/ντή Τομέα ΑΓΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ορθή επανάληψη)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ / ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

Προκήρυξη εκλογής Δ/ντή Τομέα ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & Γ. ΧΗΜΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ / ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ

Προκήρυξη εκλογής Δ/ντή Τομέα ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ / ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ


Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 – 2023
Απόφαση Συγκλήτου 02/05/2023


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος (Άκυρο)
Αίτηση        Υπεύθυνη δήλωση


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π.
στη Συνέλευση του Τμήματος
Αίτηση        Υπεύθυνη δήλωση


Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών σε Υποψηφίους Διδάκτορες του Τμήματος


Πρακτική εξάσκηση φοιτητών του Γ.Π.Α.


Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων – χειμερινό εξάμηνο 2022-23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ
Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021″


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ
στη Συνέλευση του Τμήματος


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022


Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης των μόνιμα υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας


Εγγραφές Εξαμήνων – Ανανεώσεις Εγγραφών για το Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2022 – 2023


Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών φοιτητών 2022 – 2023
Εγκύκλιος για τις Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 – 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Αίτηση παροχής δωρεάν σίτισης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Αίτηση παροχής δωρεάν σίτισης Υποψηφίων Διδακτόρων


Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ
Αίτηση κατάταξης αποφοίτων


Προθεσμίες αμοιβής Πρακτικής Άσκησης


Στεγαστικό επίδομα
Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2021-22


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα ΑΚ&ΓΜ
Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Ε&ΓΧ
Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Υ.Π.


Πρόγραμμα I.A.E.S.T.E. – Ιnternational Association For The Exchange Of Students For Technical Experience (οικονομικό έτος 2022)
Ανακοίνωση I.A.E.S.T.E.  /  Αίτηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 2022
Αλγόριθμος I.A.E.S.T.E.


Αλλαγή υλικού εκτύπωσης των πτυχίων
Αίτηση Ορκωμοσίας         Αίτηση Ορκωμοσίας


Ενισχυτική διδασκαλία
Απόσπασμα Πρακτικών 11ης  Συνεδρίας Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.


Πρακτική εξάσκηση μέσω του Προγράμματος I.A.E.S.T.E.
Επιστολή Ε.Μ.Π.
Έντυπο θέσης πρακτικής άσκησης


Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022


ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ορκωμοσία Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών φοιτητών και Διδακτόρων


Πρόσκληση σε ημερίδα με τίτλο: «Γεωργία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: διαχείριση εισροών για αποθήκευση άνθρακα και προστασία της βιοποικιλότητας»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

Εμβολιασμός Φοιτητών, Εκπαιδευτικού & Διοικητικού Προσωπικού στο Γ.Π.Α.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021 – 2022
Εγκύκλιος εγγραφών


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021 – 2022


ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2021 – 2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Π.Α.


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ
στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος
Νέα


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ
στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος


Ανακοίνωση παράτασης περιόδου διανομής συγγραμμάτων


Πρακτική άσκηση φοιτητών
ΦΕΚ 1872 / 8.05.2021
ΦΕΚ 1866 / 7.05.2021 (self test)


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (καλοκαίρι 2021)


Μετακίνηση φοιτητών για σίτιση
Έγγραφο ΥΠΠΑΙΘ 35762/Z1
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης


Νέες Ρυθμίσεις για την Πρακτική Εξάσκηση
ΦΕΚ Τεύχος Β’, Αρ. Φύλλου 1331 5.4.2021


Πρόγραμμα I.A.E.S.T.E. – Ιnternational Association For The Exchange Of Students For Technical Experience (οικονομικό έτος 2021)
Ανακοίνωση I.A.E.S.T.E.  Αίτηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 2021
Αλγόριθμος I.A.E.S.T.E.


Πρακτική Εξάσκηση μέσω ERASMUS+


Πρακτική εξάσκηση μέσω του Προγράμματος I.A.E.S.T.E.
Επιστολή Ε.Μ.Π.
Έντυπο θέσης πρακτικής άσκησης


Δηλώσεις Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου


Ορκωμοσία Μαΐου 2021


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Υπόδειγμα Αίτησης Φοιτητή για εγγραφή στο Μητρώο


Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών

Επιλογή Κατεύθυνσης για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου


ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Ακαδ. Έτος 2018/19

Προκήρυξη Κληροδοτήματος Κλ. Τσουρίδη
Αίτηση Υποψηφιότητας Κληροδοτήματος Κλ. Τσουρίδη 2018-19


ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΕΣΩ Microsoft Teams


Ανακήρυξη Υποψηφίου και Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη μέλους
στην Κοσμητεία της Σχολής Π & ΓΜ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μέλους της Κοσμητείας


ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
ΣΤΗN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΓΠΑ (eregister.aua.gr)


Νέες ημερομηνίες αποστολής δικαιολογητικών για την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών


Ανακοίνωση για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020 – 2021


Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Αγγελία Θέσης Εργασίας – Νέα Οδός ΑΕ


Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς – Δελτίο Τύπου


Ανακοίνωση για εγγραφή πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2020 – 2021


Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών φοιτητών 2020 – 2021
Εγκύκλιος / Αίτηση εγγραφής


Προκήρυξη  Εκλογής  Διευθυντή Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ


Επαναπροκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ


Επαναπροκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων κατηγορίας ΕΤΕΠ


Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή Στο ΠΜΣ του Τμήματος για το Ακ. Ετος 2020-2021


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Διευθυντή Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γ. Μηχανολογίας


Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Διευθυντή Τομέα Υδατικών Πόρων


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων κατηγορίας ΕΔΙΠ


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων κατηγορίας ΕΤΕΠ


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Υδατικών Πόρων


Προκήρυξη εκλογών Ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής


ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Παράταση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου


Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής


Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Προκήρυξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής


Διανομή συγγραμμάτων και ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν
ΦΕΚ Β1271 – 2020-04-9


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


“Αριθμητική Ανάλυση” 6ου εξαμήνου


Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Μετεγγραφών


Προκήρυξη θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Τομέα Υδατικών ΠόρωνΑνακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΠΑ


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

Κατανομή Φοιτητών στις Κατευθύνσεις του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

 

 

 

post_list preset=”gram2″]

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

 

Κατάργηση καταβολής αντιτίμου για την χορήγηση πιστοποιητικών

 

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016

Δείτε όλες τις γενικές ανακοινώσεις…

Ανακοινώσεις επιμέρους τομέων