Ανακοινώσεις | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Περιοχή μελών

Ανακοινώσεις

15/09/2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-2018 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ

 

Τα εν λόγω έντυπα αφορούν στη διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων 2017-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Συνοψίζοντας παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία :

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ή διαβατηρίου προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά με αύξοντα αριθμό (1) και (2)  θα πρέπει να είναι επικυρωμένα με το γνήσιο της υπογραφής και να αποσταλούν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

 

post_list preset=”gram2″]

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας μελών ΔΕΠ (12-01-2017 , MS-WORD)


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

 Ημερομηνίες Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αμοιβής Πρακτικής Εξάσκησης

 


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

 Μεταγραφές φοιτητών – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ( 12-10-2016)


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

Κατάργηση καταβολής αντιτίμου για την χορήγηση πιστοποιητικών


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
 (20-09-2016)


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  (14- 06 – 2016)


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2017-2018 στις: 18-09-2017
Προκήρυξη ΠΜΣ για το Ακ. Ετος 2017-2018 στις: 06-07-2017
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 στις: 15-07-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016

Δείτε όλες τις γενικές ανακοινώσεις…

Ανακοινώσεις επιμέρους τομέων