Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ | Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 

Ανακοινώσεις

Login

Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών 17/4/2019

15-06-2011 Πρόκληση συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος: Κρίση για την εκλογή ενός Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Αυτοματισμοί στη Γεωργία”
02-03-2011  Πρόσκληση συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για την αντικατάσταση μέλους Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
02-03-2011 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
17-12-2010 Απόσπασμα Πρακτικών για τον ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος
14-12-2010 Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ για τον ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή ενός Αναπληρωτή Καθηγητή


24-11-2010 Πρακτικό Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος
02-11-2010 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή ενός Αναπληρωτή Καθηγητή
09-06-2010 Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
19-06-2009 Απόσπασμα Πρακτικών Προκύρηξης