Ανακοινώσεις του Τ. Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

Γραμματεία > Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις τομέα Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων :

Γένεση – Ταξινόμηση Εδαφών (Κωδ. 3100)

Γένεση Εδαφών (Κωδ. 911)

Ταξινόμηση Εδαφών (Κωδ. 913)

 

θα γίνουν την Τρίτη 30/9  (14.00 – 17.00)

στην Β’ Αίθουσα του 1ου οροφου

του Κτιρίου Ρουσσόπουλου.