Ανακοινώσεις τμήματος (με χρονολογική σειρά)

Γραμματεία > Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις τμήματος (με χρονολογική σειρά)


Ανακοίνωση για την Εισαγωγή στο ΠΜΣ 2023-2024 (παράταση αιτήσεων εως 29 Σεπετεμβρίου) στις: 22-06-2023
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/06/2023 στις: 18-07-2023
Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ ΑΦΠ & ΓΜ στις: 14-07-2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΦΠ&ΓΜ στις: 13-12-2019
Ανακοίνωση για κατευθύνσεις στις: 07-09-2016
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γ.Π.Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ στις: 29-06-2016
Νέες Απλοποιημένες Τεχνικές Βελτιστοποίησης Συστημάτων Άρδευσης στις: 02-07-2012
ΨΗΦΙΣΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων στις: 24-07-2011

Ανάκληση Προκήρυξης Δντή Τομέα Υδατικών Πόρων 18-10-2018